Защо да дарим средства за УН "Хермес" | Кампания Родителски срещи 2017/2018 Прочети повече

Видео | Зелена класна стая

Дейности

Училищното настоятелство организира курсове за ученици по математика, баскетбол и керамика. Вижте повече…

Проекти

Благодарение откритата комуникация с ръководството на училището, своевременна реакция на поставени от нас въпроси, както и на доказаната в годините подкрепа към дейността ни, съвместно развиваме различни учебни, културни и спортни извънкласни дейности. Вижте повече…

Отчетност

Отчетност на Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София. Вижте повече…

Проект 2017 | Лаборатория по природни науки Повече

Училищното настоятелство организира през учебната 2017/2018 г. МАТЕМАТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ за ученици от II, III, IV, VII, VIII и IX клас Прочети повече