Archives

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Реконструкция на Актовата зала Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като: театрални постановки за малките