Проекти 2016/2017

Проекти 2016/2017 – кратка информация

 

  • Кампания за събиране на средстава за участие на отбора по Математика

С началото на учебната 2016/2017 година Училищното Настоятелство организирана кампания за набиране на средства за отбора по Математика за участие в международния турнир “World Mathematics Team Championship” през Ноември 2016 в Пекин. Благодарение на нашите дарители бяха събрани целеви дарения на стойност 8 200 лв., с които Училищното настоятелство подпомогна пътуването на отбора.

 

  • Иновативна Математическа лаборатория

В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект за създаване на модерна smart класна стая по Математика, включващ ремонт на помещението, ново обзавеждане и техническо обезпечаване, отговарящо на съвременните ИТ технологии. Модерното оборудване в нея включва интерактивна touch-screen дъска и 30 работни места, всяко от които е снабдено с лаптоп, което позволява индивидуална работа с всеки ученик, както и обучение в екип. Стените на лабораторията са боядисани с бои ESCREO и дават възможност да се ползват като допълнителни дъски за преподаване. До смарт стаята е обособена и специална зона за подготовка на отборите на училището за международни състезания по математика. Проектът е на обща стойност над 35 000 лева като финансирането от страна на Училищното настоятелство е на стойност  5 000 лв.

 

  • Лаборатория по природни науки

През месец Септември 2017 завърши цялостната реконструкция на кабинета по Химия в 125 СУ „Боян Пенев“.  Проектът е реализиран съвместно с училищното ръководство, като финансирането от страна на Училищното настоятелство е на стойност 12 400 лв. Модернизирането му е съобразено с новата учебна програма по предметите Човекът и природата и Химия, която изисква съвременен кабинет с възможности за ефективно провеждане на учебните занятия. Дългосрочната цел е създаване на училищен център по природни науки, който да предложи една раздвижена и приятна атмосфера за занимания на учениците. Целта на проекта е да въведе иновативни методи за преподаване и използване на лабораторните упражнения за усвояване на знанията по предмета, да мотивира учениците в стремежа им да получават допълнителни знания и да опознават света по един нов, различен и интересен за тях начин.

 

  • Зелена класна стая

Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището. Целта е да се създадат условия за провеждане на часове на открито в облагородения и обезопасен зелен вътрешен двор, както и да се предложат на учениците по-добри условия за отдих и хранене през междучасията. Обособени са четири зони: зелена класна стая, опитно поле, зона за хранене, заона за отдих и игри. Обща стойност на проекта – 5 000 лв.

 

  • Нова система за достъп в училищната сграда

Във връзка с изпълнение приетите решения на проведения през 2016г. първи ученически форум, за новата учебна година през м.Септември 2017г. е монтирана нова система за достъп до училищната сграда. Училищното Настоятелство дари 1400 чипа за достъп на учениците на обща стойност 1350лв.

 

  • Награден фонд за състезанието по БЕЛ

Училищното Настоятелство осигури награден фонд в размер на 850 лв. за състезанието по Български език и Литература „Проф.Боян Пенев“, организирано от 125 СОУ и проведено през месец Април 2017.

 

  • Математически боеве без граници

Училищното Настоятелство подкрепи участието на 6 деца от 125 СОУ в международния турнир “World Mathematics Team Championship” през Ноември 2016 в Пекин, 24 деца в инидивидуално и 18 отборни участници в Международното математическо състезание “Математика без граници”, което се състоя през м.Юли 2017 в град Несебър и 30 деца за международния турнир по математика „Математически Боеве – Созопол 2017”, провеждащ се през м.Септември 2017, като заплати индивидуалната им такси за участие в посочените турнири на обща стойност 3020лв. Повече за успехите на децата може да намерите в интернет страницата на училището или в секция „Нашите деца“.

 

  • Награждаване на ученици и учители

В края на месец Май 2017г. Училищно Настоятелство „Хермес“ по традиция награди най-изявените ученици и учители за учебната 2016/2017, които донесоха много награди от международни и национални състезания по Математика, Химия, Физика, Биология, История, Български език и литература, География, Английски език, Немкси език и Спорт. Общо бяха отличени 95 деца, 11 учители и двата отбора по Математика, представляващи училището. Списъкът на наградените е публикуван в рубрика „Нашите деца“ или можете да прегледате тук.