Проекти 2017/2018

Проекти 2017/2018 – кратка информация

 

  • Обзавеждане на 15 стаи със стенни закачалки

В 15 учебни стаи на третия и четвъртия етаж на сградата ще бъдат монтиранни стенни закачалки за връхни дрехи, което да осигури по-голям комфорт на децата при обучението им. Обща стойност на проекта 1300 лв.

 

През м.Април 2018г. Училищното настоятелство финансира обзавеждането на съблекалните в големия физкултурен салон с 4 броя пейки и 60 броя идивидуални метални гардеробчета за съхранение на личните вещи на децата по време на часовете по Физическо възпитание и спорт. Шкафчетата са снабдени със заключалки, позволяващи поставяне на индивидуални катинарчета, така че децата да отговарят лично за вещите си, а в същото време учителите да не са ангажирани с подмяната и загубата на индивидуални ключове на шкафчетата. Децата, желаещи да позлват шкафчетата, е необходимо да носят в часовете по физическо възпитание свое индивидуално катинарче за заключване. Проектът е на обща стойност 7 000 лв.

 

Планираната реконструкция на актовата зала цели тя да бъде преустроена и модернизирана, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности, за които се използва. Проектът ще бъде реализиран съвместно с училищното ръководство и е стъпка към разширяване на иновативните методи за обучение в училище. Реконструкцията цели разширяване капацитета на залата до 90 места и включва обособяване на три зони в залата: театрална зона, амфитеатрална зона и креативна зона. Предвижда се обзавеждане с мултимедийна дъска, амфитеатрални подвижни конструкции, пейки, столове, столове с масички за писане, пуфове, завеси, цветни декорации и пишещи мазилки за стени. Прогнозен бюджет за финансиране на проекта 13 000 лв.

 

  • Ученически шкафчета в коридорното пространството на 3 и 4 етаж

Във връзка с разрешаване на проблема с тежките раници, към Училищното настоятелство е създадена работна група за проучване на пазара за закупуване на метални ученически шкафчета. Финансирането на проекта от страна на Училищното настоятелство е отложено поради взетото решение на министъра на Образованието МОН да финансира обзавеждането на училищата с шкафчета. В тази връзка проектът изчаква държавно финансиране.  След публикуване на регламента за финансиране на страницата на МОН, работната група ще съдейства на училищното ръководство с подготовката на необходимата за кандидатстване документация, взимайки под внимание направените проучвания.

 

  • Награден фонд за състезанието по БЕЛ

Училищното Настоятелство осигури награден фонд в размер на 750 лв. за състезанието по Български език и Литература „Проф.Боян Пенев“, организирано от 125 СУ, което се проведе на 1 Април 2018г. Победителите от състезанието може да видите тук.

 

  • Награждаване на ученици и учители

В края на месец Май 2018г. Училищно Настоятелство „Хермес“ по традиция ще награди най-изявените ученици и учители за учебната 2017/2018г. Наградени бяха общо 29 деца, 14 учители, два класа, а също така и учителския колектив на 125 СУ.  Списъкът на наградените е публикуван в рубрика „Нашите деца“ или можете да прегледате тук.

 

  • Отличниците на 125 СУ за учебната 2018/2019 година

През месец Юни 2018 г. Училищното настоятелство връчи за пръв път своите отличия на всички 77 ученици от среден и горен курс, завършили с пълно отличие учебната 2017/2018г.  Информация за наградените е публикуван в рубрика „Нашите деца“ или можете да прочетете тук.