Archives

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Logo

Реконструкция на Актовата зала   Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като: театрални постановки за

Проект 2018 | Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета

Logo

Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета Училищното настоятелство финансира обзавеждането на двете съблекалните в големия физкултурен салон с 4 броя пейки и 60 броя идивидуални метални гардеробчета за съхранение на личните вещи на децата по време на часовете по Физическо възпитание и