Покана за Общо събрание 2017

Logo-001-UN-Hermes-199x108ПОКАНА  ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ХЕРМЕС” ПРИ 125-ТО СОУ „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ”

Уважаеми членове,
На основание чл.20 от Устава на  Училищно настоятелство „Хермес” („Устава”) по инициатива на Съвета на настоятелите с настоящата покана свикваме Общото събрание на Настоятелството на дата 08.11.2017г.(сряда) от 18:30ч.  на адреса на управление на Настоятелството – гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 43, сградата на 125 СУ „Боян Пенев”,  в учителската стая.

Поканата може да свалите тук:

 

Съвет на настоятелите към Училищно настоятелство „Хермес“

 

 

Покана за Общо събрание 2017
Tagged on: