Обръщение на Училищно Настоятелство „Хермес“ към родителите | 2022

Скъпи родители, започна учебната 2022/2023 година и всички сме изпълнени с надежда, че онлайн обучението e зад гърба ни и че децата ни постепенно ще се върнат към обичайния училищен живот. За съжаление ученето от дистанция нанесе вреда върху комуникацията между родителите и училището и се отрази чувствително върху събираемостта на доброволните дарителски вноски за дейността на училищното настоятелство. Изглежда загубихме чувството за общност и това доведе до спад в цялостната работа на училищното настоятелство.

Но и в това трудно време се намериха достатъчно мотивирани родители – членове на настоятелството, които продължиха да работят активно за подобряване на училищната среда. Въпреки значителния спад на приходите от дарения и членски внос, възлизащи за миналата година общо на 13 650 лв., успяхме да завършим няколко проекта. Подменихме щорите в 40 учебни стаи като това ни струваше 17 700лв. Направихме ремонт на лостовите съоръжения в училищния двор, за да осигурим безопасността на децата си за 520 лв. Осигурихме сувенири за първокласниците на 15 септември, отличихме със значки „Отличник“ 162 деца, направихме абонамент за сп. Космос и National Geographic KIDS за 2022 г. за общо 660 лв. Административните разходи на Настоятелството /хостинг , административни държавни и банкови такси, счетоводно обслужване, други/ възлизат на 760 лв. Простата математика показва, че разходите по осъществяването на проекти значително надвишават приходите от дарения. За съжаление ограниченията на намаляващия бюджет, особено на фона на растящите цени на материали и труд, правят изпълнението на планираните дейности доста по-бавно и ограничават избора ни. Което поставя под риск цялата дейност на училищното настоятелство.

Знаете, че УН Хермес се финансира от членски внос на приетите настоятели и чрез организиране на дарителска кампания. Без родителските дарения дейността на настоятелството постепенно ще замре. Важно е да осъзнаем, че това не са дарения за издръжка на настоятелството, а за подобряване на средата в училище. И че освен материално измерение, тези дарения имат значение като знак за подкрепа на създадените добри традиции да работим заедно и в синхрон родители, учители и ръководство на училището, в името на благото на нашите деца.

Препоръчителната дарителска вноска, която сме определили за една година, е 20 лева на дете. Тази сума не е променяна от повече от 10 години и сме сигурни, че е по силите на всяко едно семейство. Обръщаме се към всички вас с призив да отделите тази сума от семейния си бюджет и по този начин да подкрепите и тази година работата на настоятелството. За целта трябва да се свържете с настоятеля от своя клас, който ще създаде нужната организация желаещите да могат да дарят. Също така можете да преведете средствата по банковата сметка на училищното настоятелство, като отбележите в основанието класа на вашето дете. Банковата сметка на училищното настоятелство е публикувана на нашия сайт . Там, както и на страницата на Търговския регистър, може да се запознаете с отчетите за дейността на настоятелството през годините. По този начин лично ще се уверите, че работата ни е напълно прозрачна и вашите средства стигат до вашите деца.

Разчитаме на вашата съпричастност и подкрепа!


Училищно настоятелство Хермес към 125 СУ „Боян Пенев“Видео материал с част от реализираните от УН проекти и инициативи през последните години, който може да популяризирате в класовете си.


 
Обръщение на Училищно Настоятелство „Хермес“ към родителите | 2022
Tagged on: