Протоколи от общи събрания

Протоколи (извадка) от общи събрания на УН „Хемрес“

Кратки Протоколи Общи събрания