Проекти

Информация за проекти на УН Хермес

 

Благодарение откритата комуникация с ръководството на училището, своевременна реакция на поставени от нас въпроси, както и на доказаната в годините подкрепа към дейността ни, съвместно реализираме общи проекти, а също така развиваме различни учебни, културни и спортни извънкласни дейности.

Всички проекти на Училищно настоятеслтво „Хермес“ се финансират от направените доброволни дарителски вноски през учебните години!

Благодарим на всички, които се включват в нашите дарителски кампании, за да превърнем училището в още по-хубаво място за нашите деца!

 

Информация за изпълнени проекти през последните години:


Информация за изпълнение проекти след 2015 година:


Logo

Проект 2022 | Подмяна на щорите в учебните стаи

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от приетия план за работа на Училищното настоятелство през 2022г., бе изпълнен проект за подмяна на щорите в 40

Logo

Проект 2022 | Реконструкция на лостови съоръжения в двора

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище” в приетия план за работа на Училищното настоятелство, през месец Август 2022г. бе извърпшен ремонт на монтираните преди 40 години лостови съоръжения в двора

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

  Цел на проекта: Проектът на УН Хермес за облагородяване на зелените площи на 125 СУ „Боян Пенев“ по Програма „Зелена София“ на Столична община беше одобрен през месец Август 2019г. Предвидени са дейности по изграждане на цветни пространства, оформяне

Реконструкция Фитнес

Проект 2019 | Реконструкция на фитнес зала

  Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата фитнес зала в трети физкултурен салон в училището, за да бъде максимално натоварена с разнородни училищни дейности като: втори салон за провеждане на часове за начален курс спортни дейности

Logo

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Реконструкция на Актовата зала   Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като: театрални постановки за

Logo

Проект 2018 | Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета

Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета Училищното настоятелство финансира обзавеждането на двете съблекалните в големия физкултурен салон с 4 броя пейки и 60 броя идивидуални метални гардеробчета за съхранение на личните вещи на децата по време на часовете по Физическо възпитание и

Logo

Проект 2017 | Зелена класна стая

Зелена класна стая Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016 г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището. Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане

Logo

Проект 2017 | Лаборатория по природни науки

Лаборатория по природни науки Преди След Проектът е реализиран съвместно с училищното ръководство и включва пълна реконструкция на кабинета по Химия в 125 СУ „Боян Пенев“. Модернизирането му е съобразено с новата учебна програма по предметите Човекът и природата и

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 по Математика В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект на Училищното настоятелство  и

Проект 2016 | Реконструкция на входа на училището

През лятото на 2016г. Училищното Настоятелство ремонтира входа на училището като разшири стълбищната площадка и я обнови с навес. Целта е да се създаде удобство и безопасност за учениците. Период на изпълнение: август – септември 2016 Проект: Реконструкция на входа

Проект 2016 | Изграждане и облагородяване на вътрешен двор

Изграждане и облагородяване на вътрешен двор През лятото на 2016г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СОУ „Проф.Боян Пенев“ финансира изграждането и облагородяването на вътрешен училищен двор от затворен тип, намиращ се между големия физкултурен салон, бюфета и западния

Проект 2016 | Ново обзавеждане за кабинета по История

Ново обзавеждане за кабинета по история През 2016г. Училищното настоятелство финансира ново обзавеждане за кабинета по История с дървени маси, столове и пейки, наподобяващи тези в старите български училища. Идеята бе на преподавателите по История, които вярват, че оригиналната обстановка,

Проект 2015 | Нова съблекалня за малките класове

Нова съблекалня за малките класове С началото на учебната 2015-2016 година нашите малки ученици могат да използват новата съблекалня на първи етаж, в близост до малкия физкултурен салон. Старото складово помещение беше изцяло обновено и оборудвано със средства на УН

Проект 2015 | Изработка на интернет страница на УН „Хермес“

Подготовка и изработка на интернет страница на УН „Хермес“.   Период на изпълнение: юни – септември 2015 Проект: Проект 2015 | Изработка на интернет страница на УН „Хермес“ Бюджет: 0,00 лева Отговорни Настоятели: Комисия по ИТ    


Вижте всички проекти след 2015 година