Проект 2022 | Реконструкция на лостови съоръжения в двора

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор

 

В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище” в приетия план за работа на Училищното настоятелство, през месец Август 2022г. бе извърпшен ремонт на монтираните преди 40 години лостови съоръжения в двора на училището. С цел обезопасяване  на зоната бяха възстановени липсващи елементи от съоръженията, усилване и укрепване на повредените части на конструкциите.

Проектът е гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2021/2022 година.

 

Период на изпълнение:

юли – август 2022

Проект:

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор

Бюджет:

520,00 лева

Отговорни Настоятели:

Павлин Павлов

 

 

 

Проект 2022 | Реконструкция на лостови съоръжения в двора