Archives

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

  Цел на проекта: Проектът на УН Хермес за облагородяване на зелените площи на 125 СУ „Боян Пенев“ по Програма „Зелена София“ на Столична община беше одобрен през месец Август 2019г. Предвидени са дейности по изграждане на цветни пространства, оформяне

Проект 2019 | Реконструкция на фитнес зала

Реконструкция Фитнес

  Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата фитнес зала в трети физкултурен салон в училището, за да бъде максимално натоварена с разнородни училищни дейности като: втори салон за провеждане на часове за начален курс спортни дейности