Училищно настоятелство "Хермес" при 125 СУ "Боян Пенев"

Нашите отличници за учебната 2018/2019 година Повече

Дейности

Бюлетин на УН „Хермес“. Вижте повече…

Проекти

Благодарение откритата комуникация с ръководството на училището, своевременна реакция на поставени от нас въпроси, както и на доказаната в годините подкрепа към дейността ни, съвместно развиваме различни учебни, културни и спортни извънкласни дейности. Вижте повече…

Отчетност

Отчетност на Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София. Вижте повече…

Защо да дарим средства на УН "Хермес" Прочети повече