Защо да дарим средства на УН "Хермес" Прочети повече

Нашите отличници за учебната 2018/2019 година Повече

Дейности

Бюлетин на УН „Хермес“. Вижте повече…

Проекти

Благодарение откритата комуникация с ръководството на училището, своевременна реакция на поставени от нас въпроси, както и на доказаната в годините подкрепа към дейността ни, съвместно развиваме различни учебни, културни и спортни извънкласни дейности. Вижте повече…

Отчетност

Отчетност на Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София. Вижте повече…