За нас

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”)

Logo-001-UN-Hermes-199x108

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”) е създадено през 2001 година с основна мисия да участва ефективно в осъществяване на добра комуникация между родителите, учениците и ръководството на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, както и да подпомага подобряването на материално – техническата база на училището.  Настоятелството обединява родители и общественици, активно участващи в живота на училището.

Ние, членовете на Училищно настоятелство „Хермес“, приемаме изключително сериозно мотото на 125-то СОУ “Проф. Боян Пенев“: „Училище с лице, училище за личности“. Обединяваме ентусиазма, опита и инициативността си в посока поддържане на изградения в годините авторитет на училището, и не на последно място – стимулиране на учениците да приемат класните стаи като свой втори дом.

Организираме работни срещи всяка първа сряда на месеца, на които се обсъждат предстоящи инициативи и текущи проблеми. Срещите се провеждат в учителската стая в сградата на училището от 18:30ч.

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ с БУЛСТАТ 131255509 набира средства и дарения от физически и юридически лица по банкова сметка:

 

  • IBAN: BG52BPBI79421021562701
  • Банков код: BPBIBGSF
  • Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯАД
  • Получател: УН „ХЕРМЕС“ ПРИ 125 СОУ