Училищен живот

Училищен живот

През 2013 стартирахме нова рубрика „Училищен живот“, в която публикуваме информация за дейности на Училищното настоятелство, новини за различни инициативи в класовете, организирани от класните ръководители и децата на 125 СУ.

Очакваме Вашите предложения тук или в пощенската кутия на Училищното настоятелство.

Информацията ще бъде публикувана на страницата на Училищно настоятелство “Хермес“, във Facebook и на официалния сайт на 125 СУ „Боян Пенев“

Повече инфомрация публикувана в секция | 2023 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2022 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2021 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2020 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2019 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2018 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2017 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2016 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2015 Училищен живот:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2014 Училищен живот: