Мама и тате отново на училище!

На 25 октомври 2018 в актовата зала се проведе първото за учебна 2018/2019 година „Училище за родители“.  То премина под формата на тренинг за родители на тема „Положителните подходи в общуването между деца и родители“, а водещ на събитието бе училищния психолог Евгения Попова. 

Училище за родители – тренинг 25.10.2018г.

Задачите, които се решаваха от родителите, бяха насочени към реални житейски ситуации, които те трябваше да оценят от гледна точка на детето и след това като родители. Беше интересно и доста вълнуващо за всички да проверят доколко реакцията и отношението им в ежедневието е правилна и коректна спрямо детето. Всеки имаше възможност да изслуша гледната точка и на другите родители. На следващата среща очакваме с нетърпение да разберем кой и как се е справил с домашното.

Мама и тате отново на училище!
Tagged on: