Месечно издание „Бюлетин“

Месечно издание „Бюлетин“

През 2013 година стартирахме инициативата за издаване и разпространяване на месечен бюлетин, съдържащ информация за ученически събития, състезания и конкурси.

Необходимо е да изтеглите файла, в който са представени събитията. За да научите детайлна информация за конкретно събитие, моля следвайте посочените в бюлетина линкове.

УН „Хермес“ изказва благодарност на комисията по „Обучения и култура“.

 

Месечни бюлетини