Месечно издание „Календар ученически конкурси и състезания“

Месечно издание „Календар ученически конкурси и състезания“

През 2013 година стартирахме инициативата за издаване и разпространяване на месечен календар, съдържащ информация за ученически събития, състезания и конкурси.

Необходимо е да изтеглите файла, в който са представени събитията. За да научите детайлна информация за конкретно събитие, моля следвайте посочените в бюлетина линкове.


Месечни бюлетини