Нашите деца

Нашите деца

Последните години непрекъснато чуваме за международни и национални победи на децата от 125-то СОУ при участието им в престижни състезания и конкурси във всякакви области на науката, изкуството и спорта. За съжаление за повечето от тях се знае твърде малко сред останалите ученици, учители и родители. В тази връзка през 2013г. Училищно настоятелство „Хермес“ стартира нова рубрика „Нашите деца“, в която ще се публикуват успехите и постиженията в различни области на нашите – вашите деца. По този начин с гордост бихме искали да разкажем на по-широк кръг публика за знанията, уменията и таланта на децата ни. За целта ще разчитаме на вашето съдействие и подкрепа. Необходимо е да ни изпратите имената на детето, класа, информация за участието и постижението в състезание/конкурс, име на клуба/ръководителя участвал в подготовката на детето, снимки по ваш избор от състезанието/конкурса, както и декларираното ви съгласие снимките да бъдат публикувани.

Информацията ще бъде публикувана на страницата на УН“Хермес“, във Facebook и на официалния сайт на 125 СОУ „Проф.Боян Пенев“.

Очакваме Вашите предложения чрез формата за Връзка с нас или в пощенската кутия на Училищното настоятелство.

 

Повече инфомрация публикувана в секция | 2021 Нашите деца:

Повече инфомрация публикувана в секция | 2020 Нашите деца:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2019 Нашите деца:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2018 Нашите деца:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2017 Нашите деца:

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2016 Нашите деца:

  
  

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2015 Нашите деца:

  
  

  Повече инфомрация публикувана в секция | 2014 Нашите деца: