Ръководство

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125-то Средно Училище „Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”)


Членове на Управителният съвет към Училищно настоятелство „ХЕРМЕС“:

 • Румяна Стойкова
 • Живка Котева
 • Нора Данчева
 • Християна Цанева
 • Невена Тодорова

Към настоятелството са създадени следните работни групи:

 • Култура, спорт, туризъм
 • Училищно пространство
 • Творчески конкурси и награди
 • Противообществени прояви
 • Столово хранене
 • Строително – ремонтни дейности
 • Ученически застраховки
 • Икономическа
 • Правна
 • Информационни технологии

Всяка от комисиите работи с фокус и насоченст в определени сфери и подпомога дейността на ръководството на Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”.

Активното участие на Настоятелите в различни комисии е от изключителна важност за постигане на целите на Настоятелството. Ако желаете да се включите в дадена комисия, може да се свържете с нас на Имейл: info at hermes125 dot org


Дейностите изпълнявани от ръководството и настоятелите са на напълно доброволни начала. Никой в организацията не получава заплата или каквато и да е друга форма на възнаграждение за работата си в нея.