Ръководство

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”)

 

Членове на Управителният съвет към Училищно настоятелство „Хермес“:

 • Елена Найденова
 • Любомира Гочева
 • Светла Иванова
 • Калина Димитрова
 • Веселин Лучев

Към настоятелството са създадени следните работни групи:

 • Икономическа
 • Правна
 • Противообществени прояви
 • Строително – ремонтни дейности
 • Култура, спорт, туризъм
 • Ученически застраховки
 • Столово хранене
 • Училищно пространство
 • Информационни технологии