Отчетност

Отчетност на Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”

В тази секция ще публикуваме отчети на УН „Хермес“ по години.

Icon

Отчет 2020 692.29 KB 2 downloads

...
Icon

Отчет 2019 686.26 KB 1 downloads

...
Icon

Отчет 2018/2019 859.17 KB 6 downloads

...
Icon

Кратък отчет 2018/2019 670.42 KB 2 downloads

...
Icon

Кратък отчет 2017/2018 686.45 KB 23 downloads

...
Icon

Отчет 2016/2017 549.55 KB 18 downloads

...
Icon

Кратък отчет 2016/2017 662.60 KB 38 downloads

...
Icon

Отчет 2015/2016 581.43 KB 50 downloads

...
Icon

Кратък отчет 2015/2016 643.88 KB 26 downloads

...
Icon

Отчет 2014/2015 581.23 KB 48 downloads

...