Отчетност

Отчетност на Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”)

В тази секция ще публикуваме отчети на УН „Хермес“ по години.

Отчети по години