Постиженията на нашите деца през учебната 2018/2019

През учебна 2018/2019 година на общинския кръг на олимпиадите се явиха 770 ученици, което се равнява на над 90% от всички ученици в училището. За участие в областен кръг на олимпиадите се класираха 224 ученици. Нашите деца за пореден път постигнаха отлични резултатите на проведените състезания и олимпиади. Ето и някои от тях:

На националния кръг на олимпиадата по история от пет класирани ученици, с равен резултат на четвърто място в България се класираха Константин Маринов от 7в клас и Мария Спасова от 7д клас. Другите допуснати на националния кръг са: Ясен Разсуканов от 7в клас, Ралица Панайотова от 7д клас и Константин Кръстев от 7ж клас. Преподаватели на учениците са г-н Пламен Салтиров и г-жа Зоя Славеева.

На националния кръг на олимпиадата по математика се класираха Теодора Василева и Ивайла Радкова от 8б клас и Мартин Димитров от 9б клас. Преподаватели на учениците са г-жа Мадлен Христова и г-н Димитър Димитров.

На националния кръг на олимпиадата по астрономия се явиха Василена Пенчева, Константин Кръстев, Георги Пашалиев от 7ж клас и Орлин Кехаяминчев от 7з клас, а на олимпиадата по физика – Василена Пенчева и Даниел Иванов от 7ж клас. Преподавател на учениците е г-жа Десислава Чергарска.

До националния кръг на олимпиадата по информатика беше допуснат Мартин Димитров от 9б клас. Преподавател на Мартин е г-н Фабиен Кунис.

За учениците до шести клас не се провежда национален кръг на олимпиадите, но Георгий Можейко от 6ж клас и Александър Щърбанов от 6а клас се класираха на първо и второ място в София в своите възрастови групи на олимпиадата по руски език. Преподавател на учениците е г-жа Олга Кръстева.

Рая Стоилова от 6д клас е трета в класирането на олимпиадата по Български език и литература в София. Преподавател на Рая е г-жа Магдалина Петрова.

На олимпиадата по география Калоян Атанасов, Нинко Павлович и Георгий Можейко от 6ж клас са съответно – трети, четвърти и шести в София. Техен преподавател е г-жа Нели Цацева.

Наградата „Ученик на годината“ бе присъдена от Педагогическия съвет на Мартин Димитров от 9б клас, който през учебна година зае призови места на много национални и международни състезания по математика, по физика и по информатика. Заедно със свои съученици той представи 125 СУ на Европейската ученическа конференция в Кипър. Негова научна статия бе публикувана в първи брой на списание „Математика“ за 2019 година.

Благодарим на всички тях и на техните преподаватели!

Постиженията на нашите деца през учебната 2018/2019
Tagged on: