Нашите деца | На гости на БНР

BNR1_1

BNR2_2

На 21 Я

нуари 2016

г. ученици от шести клас, водени от г-жа Марина Великова, бяха гости в Българското Национално Радио. Децата записаха

едночасово пр

едаване, посветено на различни инициативи, част от училищния живот на 125 СОУ.

Йоана, Ивана и Алекс

от VI Б клас разказаха на слушателите за тазгодишната инициатива на ръководството на 125СОУ „Нашите корени – етнография и фолклор“. Трите момичета са участвали в отбора на класа на проведените междукласови състезания.

Яна, Маги и Сандра от VI В клас за втора поредна година водят свои предавания в училищното интернет радио “Радио 125“. Те споделиха за опита си като начинаещи журналисти, предизвикателствата пред тях, както и интересни спомени от подготовката на предаванията си.

Предаването „Хлапета.BNR” ще бъде излъчено на 31 януари от 9.00ч. По радио

БНР – Програма „Христо Ботев“ на честота 92.90 MHz.

Нашите деца | На гости на БНР
Tagged on: