Номинации за награждаване за учебната 2016/2017 година

Уважаеми учители и ученици,

За поредна учебна година УН „Хермес“ има честта да награди най-будните ученици и най-изявените учители от 125 СУ „Боян Пенев“. Изборът беше изключително труден поради многото кандидатури и разнородни интереси и постижения. Подборът беше направен от петчленна комисия на УН „Хермес“ на база предварително изготвени критерии за оценка. Категориите, в които бяха номинирани учениците, са: Български език, Математика, Природни науки, Хуманитарни науки, Спорт, Изкуство, Активна училищна и социална дейност и Предприемачество.

Награждаването на избраните ученици ще се проведе на 23 май по класове в класните стаи, а на 24 май отличените в състезанието по Български език и литература „Проф.Боян Пенев“ ще бъдат официално наградени по време на училищното тържество. Списъкът на всички наградени ще бъде публикуван на сайта на Училищното настоятелство в края на месец Май.

Училищно настоятелство „Хермес“ благодари на класните ръководители за съдействието по организирането и предоставянето на номинациите, както и на комисията, която разгледа обстойно и оцени всички кандидатури.

Настоятелството поздравява всички участници в надпреварата за активността, труда, постоянството и постиженията през изминалата 2016/2017 учебна година и пожелава на всички още по-добри резултати през следващата.

Номинации за награждаване за учебната 2016/2017 година
Tagged on: