Проекти за учебната 2017/2018 на Училищно настоятелство „Хермес“

Уважаеми родители, на сайта на Училищното настоятелство в рубрика „Проекти“ може да се запознаете с проектите, по които работи настоятелството през учебна 2017/2018 година.

Към настоятелството за тази година са сформирани две временни работни групи – за проект „Актова зала“ и проект „Ученически шкафчета“.

Общо описание на проектите за учебната 2017/2018 може да видите тук . За да прегедате детайлната информация за съответния проект изберете линковете върху името на проекта.

Всички проекти на Училищно настоятеслтво „Хермес“ се финансират от направените доброволни дарителски вноски през учебните години! Благодарим на всички, които се включват в нашите дарителски кампании, за да превърнем училището в още по-хубаво място за нашите деца!

Детайлна информация за всички проекти на Училищно настоятелство „Хермес“ за периода от 2012г. до 2018г. вижте тук.

 

Проекти за учебната 2017/2018 на Училищно настоятелство „Хермес“
Tagged on: