Отчет на УН „Хермес“ за учебната 2016-2017 година

Публикуван е отчет на УН „Хермес“ за учебната 2016/2017, приет на Общото събрание на УН, проведено на 8.11.2017 година. Повече информация може да намерите в секция Отчетност, както и във файла по-долу:

 

Отчет на УН „Хермес“ за учебната 2016-2017 година
Tagged on: