Online гласуване на Втория училищен референдум

Уважаеми родители,

за втора поредна година в 125 СУ „Боян Пенев“ ще се проведе Училищен референдум – част от инициативата „Гражданско образование в действие“, който ще се проведе на 30.11.2017г.

Тази година училищната общност на 125 СУ ще гласува с „Да“ или „Не“ за въпроса:

Подкрепяте ли изграждането на зони за отдих в училище?

Съгласно регламента, право на участие ще имат всички ученици от 4 до 12 клас, по един родител на всеки ученик от 1 до 12 клас, както и всички учители.  Гласуването за учениците ще бъде организирано в две избирателни секции, като те ще гласуват срещу представен бележник или ученическа лична карта и положен подпис в избирателните списъци. В избирателните секции ще вземат участие учениците от 8 и 12 клас. Гласуването за учители, служители и родители за първи път ще се осъществява чрез електронен формуляр!

Припомняме, че съгласно проведеното гласуване на референдума през 2016 година, училищната общност на 125 СУ „Боян Пенев“ взе решение училището да има свой химн, да се въведе нова система за контрол на достъпа в сградата, а също така да продължи ежегодното провеждане на Училишние референдум в 125 СУ. Всяко едно от тези решения днес вече е факт!

Нека подкрепим инициативата и научим децата си, че Референдумът е израз на гражданска култура и желание да покажеш, че искаш да си част от процеса на вземане на решения – в държавата, в конкретното населено място или в училище. Да започнем да възпитаваме бъдещите граждани на нашата страна, като дадем пример с нашия глас!

Моля спазвайте регламента и не гласувайте повече от един път!

 

– форма за гласуване (Втори училищен референдум 2017 година)

 

 

Online гласуване на Втория училищен референдум
Tagged on: