Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор

 

В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от плана за работа на Училищното настоятелство, през м. Август 2022г. бе извършен ремонт на монтираните в двора на училището лостови съоръжения . С цел обезопасяване  на зоната бяха възстановени липсващи елементи от съоръженията, усилване и укрепване на повредените части на конструкциите.

Повече детайли може да намерите в секция Проекти.

Проектът е гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2021/2022 година.

 

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор
Tagged on: