Писмо до медиите – БНР, БНТ, BTV и Нова Телевизия

Благодарим на всички, които се включиха в подписката и така защитиха знанията на децата, труда на учителите и името на 125 СОУ „Проф.Боян Пенев“. В рамките на четири дена успяхме да съберем 300 подписа.

Подписката е депозирана на 17.06.2016г. в БНР, БНТ, bTV, Нова Телевизия, а също така в МОН  и РИО – София град.

По-долу публикуваме придружителното писмо.

      

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По инициатива на Училищно Настоятелство „Хермес“, родители, учители и граждани, беше организирана подписка в защита на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ – гр. София, неговият преподавателски състав и ръководство, копие от която предоставяме на Вашето внимание.

Като родители и граждани се надяваме, че инициативата ни няма да остане незабелязана от медиите, защото смятаме, че нашите учители и нашите деца заслужават добри думи и уважение. Разчитаме на Вашата съпричастност като обществено отговорна медия, защото сме сигурни, че и Вие не мислите, че успехите на младото поколение трябва да бъдат посрещани с подозрение. Недопустимо е априори да се допуска, че те са случайни или плод на незаконни практики. За училище, което години наред се доказва с призови места на възпитаниците си в международни математически състезания и с високи резултати на националното външно оценяване и матурите, е съвсем естествено да подготвя ученици, които да получават отлични оценки. Българското училище, българските учители и българските ученици заслужават нашата подкрепа, нашата любов и нашите похвали, когато постигат високи резултати. Всяко друго поведение и твърдения, неподплатени с доказателства, са обида за цялото българско общество.

         Оставаме в очакване на реакция и адекватни действия от Ваша страна.

 

Писмо до медиите – БНР, БНТ, BTV и Нова Телевизия
Tagged on: