Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ

 

В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от приетия план за работа на Училищното настоятелство, през месец Април 2022г. бяха подменени щорите в 40 учебни стаи в сградата на 125. СУ. Проектът е финансиран от дарения на родителите и е на обща стойност 17 700 лв.

Повече детайли може да намерите в секция Проекти.

Проектът е гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2021/2022 година.

 

 

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ
Tagged on: