Светът на ПРИКАЗКИТЕ – Втори творчески конкурс

Светът на ПРИКАЗКИТЕ

Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 Средно училище „Боян Пенев“ обявява конкурс за литературно творчество, фотография и изобразително изкуство на тема:


„Светът на ПРИКАЗКИТЕ“


В конкурса могат да участват ученици от 1 до 10 клас, възпитаници на 125 СУ „Боян Пенев“, като всяко дете може да участва в конкурса с 1 /една/ своя творба и в трите категории. Всяко произведение, рисунка и снимка трябва да бъдат надписани с имената на автора си и класа. Наградите на победителите в конкурса са осигурени от Училищно Настоятелство „Хермес“ и “Be pART Foundation”!ИЗИСКВАНИЯ:
Литературно творчество – творбата трябва да бъде тематично обвързано есе, разказ, приказка или стихотворение, написана в свободна форма на хартиен носител до 2 /две/ страници формат А4.


Изобразително изкуство – рисунката трябва да е по зададената тема и да бъде с размер блок № 4 или блок № 3. Няма ограничение за техниката и материалите.


Фотография – снимката трябва да бъде авторска в оригинал, без допълнителна обработка и фото ефекти, върху фотографска хартия размер 10×15, да отговаря на зададената тема.


Творбите се предават до 14.02.2020 г. в библиотеката на училището.

  • Дати на обявяване на победителите и награждаване – между 25.02.2020 г. и 28.02.2020 г.
  • Конкурсът по изобразително изкуство се провежда с подкрепата и съдействието на Be pART.
  • Участниците се съгласяват да оставят творбите си след конкурса до края на учебната година.

Светът на ПРИКАЗКИТЕ – Втори творчески конкурс
Tagged on: