Обръщение на Училищно настоятелство „Хермес“

ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ХЕРМЕС“

Уважаеми родители,

Благодарим на всички вас, които за поредна година ни се довериха и се включиха в нашата дарителска кампания през учебната година и каним всички вас, които все още не са, да се включат в кампанията ни, за да можем ЗАЕДНО да реализираме проектите и инициативите, които в качеството си на родители сме си поставили като цел и програма. Отново искаме да подчертаем,  че внесените от Вас средства са доброволни! Благодарение на Вашите дарения, ние от Настоятелството подобряваме учебната среда, в която учат децата ни, като по този начин даренията се използват изцяло и единствено за тях!

През настоящата учебна година основните приоритети в програмата на Училищно настоятелство „Хермес“ са насочени към организиране и подпомагане на различни инициативи и проекти, целящи създаване на благотворна среда в училище, предразполагаща децата към творчество, креативност, иновации и добра екипна работа.  

До момента през учебната 2018/2019г. сме подпомогнали и реализирали:

 • изготвяне на ежемесечен бюлетин с извънкласните конкурси, състезания и събития
 • провеждане на регулярен контрол на качеството на обслужване на ученическото хранене
 • осъществяване на добра комуникация между родителите, учениците и ръководството на 125 СУ „Боян Пенев“
 • участие на 125 СУ „Боян Пенев“ в програма за личностно развитие на младежи „Международна награда на херцога на Единбург“
 • подпомагане работата на ученическия съвет
 • организиране на посещение на ученици от ученическия съвет на в събитието «Трап Фест» – фестивал на младежта, технологиите и изкуствата през декември 2018г.
 • участие на представители на ръководството във форум «училището – зона за родители» през октомври 2018г.
 • участие на представители на Училищното настоятелство в дискусията по проект за дигитализация на българското образование – «Образование 4.0» през януари 2019г.
 • участие на представители на ръководството в национална конференция за учители и директори «Училище за бъдеще» през март 2019г.
 • организиране на творчески конкурс с награден фонд за литературно творчество, фотография и изобразително изкуство за учениците на 125 СУ на теми: «Зимна приказка», «Ние, българите!» и «Моите мечти»
 • организиране на благотворителни кампании и инициативи за събиране на средства в помощ на ученика Любомир Михайлов
 • посещение на лабораториите в биологическия факултет на Софийския университет на учениците от девети клас във връзка с отбелязване на Световния ден на водата, където чрез кратка презентация децата се запознаха както с проблемите във водните басейни, така и с някои видове животни, характерни за водоемите в България
 • провеждане на презентация и демонстрация за децата от първи  и трети клас на тема: «ВОДАТА ВКЪЩИ – ОТ КЪДЕ ИДВА И КЪДЕ ОТИВА? »
 • отбелязване на европейската седмица на парите чрез участие на деца от 4 клас в презентация на Пощенска банка
 • провеждане на новата инициатива «Вдъхновител» на Училищното настоятелство, чрез която ще  срещнем децата с популярни сред тях личности. целта е да се представи добрия пример и да се дискутират заедно теми, които вълнуват тинейджърите и  подрастващите. през тази година се планира среща на учениците от осми и девети клас с Крис Захариев
 • награждаване на пълните отличници и изявените през учебната година деца и техните учители
 • подпомагане подобряването на материално база на училището чрез реализирането през лятната ваканция на два съвместни с училището проекта:
  • ремонт на фитнес залата и реновирането й в трети физкултурен салон
  • Облагородяване на фоайето на втори етаж с активното участие на родители и деца

Всички изброени инициативи и проекти са изцяло финансирани с ДАРЕНИТЕ от родителите средства!

Скъпи родители, знаем, че за Вас са важни условията, в които учат Вашите деца.

Надяваме се да бъдете активни в помощта си при реализирането на проектите ни за нашето училище!

Текстът на обръщението на Училищното настоятелство е достъпен за сваляне тук

Обръщение на Училищно настоятелство „Хермес“
Tagged on: