Извънкласни занятия за ученици през учебната 2016/2017

Публикуван е график на извънкласните занятия за ученици, организирани от Училищно настоятелство „Хермес“ за учебната 2016/2017г.

Повече информация може да намерите на сайта ни в секция „Дейности“.

Извънкласни занятия за ученици през учебната 2016/2017
Tagged on: