Отчет на УН „Хемрес“ за учебната 2014-2015 година

Публикуван е отчет на УН „Хермес“ за учебната 2014/2015, приет на Общото събрание на УН, проведено на 4.11.2015 година. Повече информация може да намерите в секция Отчетност, както и във файла по-долу:

 

 


 

Отчет на УН „Хемрес“ за учебната 2014-2015 година
Tagged on: