Апел на Училищно настоятелство „Хермес“ към родителите | 2020

Скъпи родители,

В началото сме на новата учебна година, която ще бъде изненадваща, предизвикателна и необикновена за нас, нашите деца и техните преподаватели. Каква ще е новата реалност за образователната система през 2020-2021 година никой не може да прогнозира, но повечето от нас се надяват учениците да се обучават и общуват най-вече присъствено, а не дистанционно. Едно е сигурно – всеки родител иска да вярва, че в тази ситуация детето му ще учи в безопасна и сигурна среда. Ето защо повече от преди нашето училище ще има нужда от подкрепа, за да бъдат създадени и реализирани проекти, ориентирани към подобряване на условия за спорт и здраве и развитие на положителна емоционална и социална среда.  А начинът, по който можем да дадем своят принос като родители, е чрез училищното настоятелство.

Вярваме, че като отговорни и заинтересовани родители сте добре запознати с работата на УН Хермес към 125 СУ. Нашият мотивиран екип работи при пълна прозрачност, а всеки един реализиран проект е детайлно описан на официалната ни уеб страница. Всички членове на настоятелството работят безвъзмездно, доброволно и в свободното си лично време. Всеки отправен въпрос, проблем или предложение за подобрение се дискутират от настоятелите и чрез гласуване се взема решение за реализиране на инициативи, от които се възползват голяма част от учениците, при това от всички възрасти. Работим рамо до рамо с училищното ръководство, като понякога получаваме идеи за проекти от тях, но в други случаи ние сме активната страна, слушайки нуждите на децата ни. Прилагаме бизнес процеси при изпълнение на проектите, като сформираме работни групи от професионалисти в дадена сфера и винаги търсим разумно съотношение „стойност на проекта – качество“. Ето защо винаги сме апелирали всеки клас да избира своят представител в настоятелството. Това е този родител, който изпълнява ролята на бърза и актуална връзка между нас и всеки един от вас и на когото ние много разчитаме, защото чрез него получаваме реална и точна информация за проблемите и трудностите на учениците. Ако нямате информация за работата на настоятелството, изисквайте я от представителя на вашия клас. Той е длъжен да ви я даде. Ако настоятелят на класа не е активен, просто изберете друг. В полза на децата е!

УН Хермес се финансира от членски внос на приетите настоятели, който е крайно недостатъчен за реализиране на проекти, и чрез организиране на дарителска кампания. Ние разчитаме изключително много на вашите дарения, защото вярваме, че чрез тях вие гласувате доверие на всички нас, които работим за доброто на децата ни. Препоръчителната дарителска вноска, която сме определили за една година, е 20 лева. Тази сума не е задължителна. Определили сме я въз основа на досегашната си практика. Ако за всеки ученик бъде отделена тази символична сума, със събрания бюджет можем да постигнем много. Дори и сега, в тази променена обстановка. Ние можем да продължим да работим, за да правим живота на децата ни в училището по-комфортен, по-безопасен, по-приятен. Благодарение на вашите 20 лева годишно ние сме успели да направим толкова много до момента, за което може лично да се уверите на нашата интернет страница и видео канала ни.

Обръщаме се към всички вас с призив да подкрепите и тази година работата на настоятелството с доброволната си дарителска вноска. За целта всеки настоятел трябва да се свърже с родителите от класа и да създаде нужната организация желаещите да могат да дарят. Можете да преведете средствата и по банков път – банковата сметка на настоятелството е публикувана на интернет страниците на училището и на настоятелството. Гарантираме пълна отчетност и прозрачност при изразходване на средствата. Всеки желаещ може да се запознае с отчетите за дейността на настоятелството на сайта ни, както и на страницата на Търговския регистър.

Искаме да завършим с пожелание за успешна, спокойна и плодотворна учебна година! Година, в която отново всички заедно – ръководство, учители и родители ще работим за доброто на нашите деца! Бъдете здрави!


Училищно настоятелство Хермес към 125 СУ „Боян Пенев“Видео материал с част от реализираните от УН проекти и инициативи през последните години, който може да популяризирате в класовете си.


https://youtu.be/CcgO-iQsCaI
Апел на Училищно настоятелство „Хермес“ към родителите | 2020
Tagged on: