Предстоящи проекти

В началото на 2016 година Училищно Настоятелство „Хермес“ в сътрудничество със 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ ще кандидатства с проектно предложение пред фондация „Америка за България“.

Проектът ще включва изграждане на фонетичен кабинет и обособяване на част от дворното пространство за хранене и отдих. Предвижда се и закупуване на оборудване и софтуер в помощ на обучението по математика и природни науки.

Предстоящи проекти
Tagged on: