Апел на Училищно Настоятелство „Хермес“ към родителите | 2021

Скъпи родители, В началото сме на новата учебна година и все още не знаем какви предизвикателства ще постави пред нашите деца и техните преподаватели. Всички ние се надяваме, че образователната 2021-2022 година ще бъде предимно присъствена, че децата ни ще имат възможност да общуват с учителите си и приятелите си на живо, че ще бъде възстановено напълно това чувство на общност, което винаги е било характерно за българското училище. Каквато и реалност да ни очаква, безопасната и сигурна среда в училище ще остане от висока важност. Ролята ни като родители е да оказваме подкрепа на училищните власти, за да бъдат създадени и реализирани проекти, ориентирани към подобряване на условия за спорт и здраве и развитие на положителна емоционална и социална среда.  А начинът, по който можем да окажем осезателно такава подкрепа, е чрез училищното настоятелство.

Вярваме, че като отговорни и заинтересовани родители сте добре запознати с работата на УН Хермес към 125 СУ. Нашият мотивиран екип работи при пълна прозрачност, а всеки един реализиран проект е детайлно описан на официалната ни уеб страница. Всички членове на настоятелството работят безвъзмездно, доброволно и в свободното си лично време. Всеки отправен въпрос, проблем или предложение за подобрение се дискутират от настоятелите и чрез гласуване се взема решение за реализиране на инициативи, от които се възползват голяма част от учениците, при това от всички възрасти. Сътрудничим си успешно с училищното ръководство, като понякога получаваме идеи за проекти от тях, но в други случаи ние сме активната страна, отчитайки нуждите на децата ни. Всеки проект се реализира от специално  сформирана работна група от професионалисти в дадена сфера и винаги търсим разумно съотношение „стойност на проекта – качество“. Ето защо е необходимо всеки клас да избира своя представител в настоятелството. Това е този родител, който изпълнява ролята на бърза и актуална връзка между нас и всеки един от вас. Той ще  ви информира за работата на настоятелството и за начина, по който се изразходват вашите дарения като същевременно ще гарантира, че поставените от вас въпроси и идентифицираните от вас проблеми ще бъдат чути и обсъдени. Важно е да бъдете представлявани от надежден, деен и отговорен човек. Ако настоятелят на класа не е активен, просто изберете друг. В полза на децата е!

УН Хермес се финансира от членски внос на приетите настоятели, който е крайно недостатъчен за реализиране на проекти, и чрез организиране на дарителска кампания. Без родителските дарения дейността на настоятелството ще бъде безрезултатна. Важно е да осъзнаем, че това не са дарения за издръжка на настоятелството, а за подобряване на средата, в която учат нашите деца. Препоръчителната дарителска вноска, която сме определили за една година, е 20 лева. Тази сума не е задължителна. Определили сме я въз основа на досегашната си практика. Ако за всеки ученик бъде отделена тази символична сума, със събрания бюджет можем да направим много. Постигнатото до сега от настоятелството е ярко доказателство за това. Ако все още не сте запознати с резултатите от нашата дейност може лично да се уверите на нашата интернет страница, фейсбук профила и видео канала ни.

Обръщаме се към всички вас с призив да подкрепите и тази година работата на настоятелството с доброволната си дарителска вноска. За целта всеки настоятел трябва да се свърже с родителите от класа и да създаде нужната организация желаещите да могат да дарят. Можете да преведете средствата и по банков път – банковата сметка на настоятелството е публикувана на интернет страниците на училището и на настоятелството. Гарантираме пълна отчетност и прозрачност при изразходване на средствата. Всеки желаещ може да се запознае с отчетите за дейността на настоятелството на сайта ни, както и на страницата на Търговския регистър.

Вярваме, че ни очаква една успешна, спокойна и плодотворна учебна година. Учебна година, по време на която нашите деца ще бъдат щастливи в училище, ще постигат успехи и ще създават приятелства. Когато работим обединени заедно – ръководство, учители, няма непреодолими трудности.

Бъдете здрави!  


Училищно настоятелство Хермес към 125 СУ „Боян Пенев“Видео материал с част от реализираните от УН проекти и инициативи през последните години, който може да популяризирате в класовете си.


 
Апел на Училищно Настоятелство „Хермес“ към родителите | 2021
Tagged on: