Математически боеве без граници

Както всяка година, така и през изминалата учебна 2015/2016 , Училищното Настоятелство подкрепи участието на децата от 125 СОУ в международни математически състезания, като заплати индивидуалната им такса за участие в следните турнири:

  • „World Mathematics Team Championship”, проведено в Пекин от 25 до 29 Ноември 2015 – 6 деца;
  • „Математика без граници – финал 2016”, състояло се в Несебър от 1 до 2 Юли 2016 – 37 деца;
  • „Математически Боеве – 2016”, провеждащ се в Созопол от 6 до 13 Септември 2016 – 20 деца.

Повече за успехите на децата може да намерите в в секция „Нашите деца“ или на интернет страницата на училището, както и във Facebook старницата ни.

Математически боеве без граници
Tagged on: