Archives

Проект 2022 | Подмяна на щорите в учебните стаи

Logo

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от приетия план за работа на Училищното настоятелство през 2022г., бе изпълнен проект за подмяна на щорите в 40

Проект 2022 | Реконструкция на лостови съоръжения в двора

Logo

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище” в приетия план за работа на Училищното настоятелство, през месец Август 2022г. бе извърпшен ремонт на монтираните преди 40 години лостови съоръжения в двора