Проект 2022 | Подмяна на щорите в учебните стаи

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ

 

В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от приетия план за работа на Училищното настоятелство през 2022г., бе изпълнен проект за подмяна на щорите в 40 учебни стаи в сградата на 125. СУ. Проектът включва демонтаж на старите щори, изработка и монтаж на хоризонтални алуминиеви щори с ширина на ламела 25мм. Щорите са изработени в два различни цвята – син и зелен металик, така че всеки етаж е в различен цвят. Монтажът бе извършен през априлската ваканция, така че да не се нарушава учебния процес на децата.

Проектът е гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2021/2022 година.

 

Период на изпълнение:

ноември 2021 – април 2022

Проект:

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125. СУ

Бюджет:

17 700,00 лева

Отговорни Настоятели:

Любомира Гочева

Проект 2022 | Подмяна на щорите в учебните стаи