Проект 2017 | Зелена класна стая

Зелена класна стая

Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016 г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището.

Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане на часове на открито в облагородения и обезопасен зелен вътрешен двор, както и да се предложат на учениците по-добри условия за тих отдих и хранене през междучасията.

Обособени са четири основни зони:

1. Зелена класна стая в далечния край на двора, включваща пейки, черна дъска, устойчива на външни условия
2. Зона за Опитно поле – кашпи и лехи за часовете по природни науки и домашен бит и техника
3. Зона за отдих, включваща пейки, масички за шах и игрални полета на дама
4. Зона за хранене, включваща пейки и маси за хранене, кошчета за боклук.

Всички елементи са закрепени трайно към настилката.

Проектът бе гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2016/2017 година.

 

Проект:

Зелена класна стая

Период на изпълнение:

април – септември 2017

Бюджет:

5 000,00 лева

Отговорни Настоятели:

Ирина Попова
Мариела Радкова
Галина Константинова
Любомира Гочева

Комисия:

Училищно пространство

 

Видео:

Проект 2017 | Зелена класна стая