Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Реконструкция на Актовата зала

Актова-зала

 

Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като:

  • театрални постановки за малките класове;
  • презентации на различни теми (запознаване с професиите, правилник за движение по пътищата, сигурност в Интернет, превенция на употребата на наркотици, външи презентатори и т.н.);
  • тематични мероприятия на училището като занятията на математическите класове;
  • лекции по медицински теми за по-големите;
  • Училище за родители;
  • Ден на талантите;
  • вечерни занятия на различни клубове по танци/спортни групи;

Проектът ще бъде реализиран съвместно с училищното ръководство и е стъпка към разширяване на иновативните методи за обучение в училище. Реконструкцията включва обособяване на три зони в залата:

  1. Театрална зона – разположена в дъното на залата, където ще се изнасят тетрални постановки, церемонии и презентации.
  2. Амфитеатрална зона – средната част на залата ще бъде устроена амфитеатрално на два етажа с подвижни конструкции, на които ще се монтират пейки и столчета. Капацитетът ще бъде 60 места. Те ще бъдат разположени с гръб към прозореца и лице към стената, на която ще бъде монтирана мултимедийна дъска. Конструкциите, пейките и столчетата ще са олекотени с цел тяхното лесно разглобяване и преместване с лице към театралната част, както и пренареждането им в други желани конфигурации.
  3. Креативна зона – разположена в другия край на залата (противоположно на театралната зона), която ще е моделирана с цветни декорации, пуфове и пищеши мазилки на стената.

Залата ще бъде оборудвана допълнително с 30 столчета, които ще бъдат прибрани и при по-големи събития, обучения и семинари ще разширяват капацитета в залата до 90 места.

Проектът е гласуван и включен в програмата на УН за учебната 2017/2018 година.

Проект:

Реконструкция на актовата зала – Част от съвместен проект „Иновативно обучение“

Период на изпълнение:

март – септември 2018

Бюджет:

13 000,00 лева

Отговорни Настоятели:

Гоце Щърбанов

Румяна Стойкова

Живка Котева

Таня Георгиева

Даниела Атанасова

Комисия:

Работна група за реконструкция на Актовата зала

Искаме да благодарим и на:

Ръководството на 125 СУ „Боян Пенев“

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала