Апел на Училищно настоятелство „Хермес“ към родителите за уч.2021/2022