Информация за среща на Обществения съвет – 02.2018г.