Отчет на УН „Хермес“ за учебната 2015-2016 година

Публикуван е отчет на УН „Хермес“ за учебната 2015/2016, приет на Общото събрание на УН, проведено на 2.11.2016 година. Повече информация може да намерите в секция Отчетност, както и във файла по-долу:

 

Отчет на УН „Хермес“ за учебната 2015-2016 година
Tagged on: