Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

 

Цел на проекта: Проектът на УН Хермес за облагородяване на зелените площи на 125 СУ „Боян Пенев“ по Програма „Зелена София“ на Столична община беше одобрен през месец Август 2019г. Предвидени са дейности по изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване.

Проектът е приет на Общо събрание на УН през месец Април 2019г. и включен в програмата за 2019г. По него предстои да бъдат извършени:

• Почистване на зелените площи и подравняване на терена в стволовете на съществуващите дървета.

• Засаждане на листопадни цъфтящи храсти, широколистни дървета и многогодишни цветя.

• Оформяне на пространствата за отдих, поставяне на пейки и кошчета.

• Целогодишна грижа за всички засадени растения.

В хода на изпълнението на проекта очакваме да се включат доброволци сред родителите и учениците, тъй като те ще са основните ползватели на обновения обект.

Растенията се планира да бъдат засаждани през месец ноември 2019

Проект:

Облагородяване на зелени площи като част от прилежащите територии на 125 СУ „Боян Пенев“

Период на изпълнение:

април – ноември 2019

Бюджет:

1 000,00 лева

Отговорни Настоятели:

Ирина Хинова

Живка Котева

Комисия:

Работна група за Еко проекти

Искаме да благодарим и на:

Ръководството на 125 СУ „Боян Пенев“

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“