Archives

Проект 2017 | Зелена класна стая

Logo

Зелена класна стая Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016 г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището. Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане

Проект 2017 | Лаборатория по природни науки

Logo

Лаборатория по природни науки Преди След Проектът е реализиран съвместно с училищното ръководство и включва пълна реконструкция на кабинета по Химия в 125 СУ „Боян Пенев“. Модернизирането му е съобразено с новата учебна програма по предметите Човекът и природата и

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 по Математика В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект на Училищното настоятелство  и