Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 по Математика

В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект на Училищното настоятелство  и ръководството на 125 СУ да се създаде модерна smart класна стая по Математика, включващ ремонт на помещението, ново обзавеждане и техническо обезпечаване, отговарящо на съвременните ИТ технологии. Проектът цели интегриране на новите технологии в обучението по Математика като желанието на ръководството е процеса да обхване постепенно и други учебни предмети. С реализацията на проекта се очаква 125 СУ да получи статут „Иновативно училище“, в което обучението да отговаря на съвременните потребности на децата и техните преподаватели.

Проектът бе гласуван и включен в програмата на УН за учебна 2016/2017 година.

Период на изпълнение:

февруари – март 2017

Проект:

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 – Част от съвместен проект „Иновативна математическа лаборатория“

Бюджет:

5 000,00 лева

Отговорни Настоятели:

Любомира Гочева

Искаме да благодарим и на:

Ирена Анастасова – Директор 125 СУ

Стефана Петрова – Заместник директор 125 СУ

Димитър Димитров – Старши учител по Математика в 125 СУ

Мадлен Христова – Старши учител по Математика в 125 СУ

Латинка Алексова – Домакин 125 СУ

 


Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория