Покана за Общо събрание 2016 година

Logo-001-UN-Hermes-199x108ПОКАНА  ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ХЕРМЕС” ПРИ 125-ТО СОУ „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ”

Уважаеми членове,
На основание чл.20 от Устава на  Училищно настоятелство „Хермес” („Устава”) по инициатива на Съвета на настоятелите с настоящата покана свикваме Общото събрание на Настоятелството на дата 02.11.2016г.(сряда) от 18:30ч.  на адреса на управление на Настоятелството – гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 43, сградата на 125СОУ „Проф. Боян Пенев”,  в учителската стая.

Поканата може да свалите тук:

 

УН Хермес

 

 

Покана за Общо събрание 2016 година
Tagged on: