Archives

Проект 2019 | Реконструкция на фитнес зала

Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата фитнес зала в трети физкултурен салон в училището, за да бъде максимално натоварена с разнородни училищни дейности като: втори салон за провеждане на часове за начален курс спортни дейности за

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Реконструкция на Актовата зала Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като: театрални постановки за малките

Проект 2018 | Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета

Проект 2018 | Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета

Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета Училищното настоятелство финансира обзавеждането на двете съблекалните в големия физкултурен салон с 4 броя пейки и 60 броя идивидуални метални гардеробчета за съхранение на личните вещи на децата по време на часовете по Физическо възпитание и

Проект 2017 | Зелена класна стая

Зелена класна стая Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016 г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището. Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане

Проект 2017 | Лаборатория по природни науки

Лаборатория по природни науки Проектът е реализиран съвместно с училищното ръководство и включва пълна реконструкция на кабинета по Химия в 125 СУ „Боян Пенев“. Модернизирането му е съобразено с новата учебна програма по предметите Човекът и природата и Химия, която

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 по Математика В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект на Училищното настоятелство  и

Проект 2016 | Реконструкция на входа на училището

Проект 2016 | Реконструкция на входа на училището

През лятото на 2016г. Училищното Настоятелство ремонтира входа на училището като разшири стълбищната площадка и я обнови с навес. Целта е да се създаде удобство и безопасност за учениците. Период на изпълнение: август – септември 2016 Проект: Реконструкция на входа

Проект 2016 | Изграждане и облагородяване на вътрешен двор

Проект 2016 | Изграждане и облагородяване на вътрешен двор

Изграждане и облагородяване на вътрешен двор През лятото на 2016г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СОУ „Проф.Боян Пенев“ финансира изграждането и облагородяването на вътрешен училищен двор от затворен тип, намиращ се между големия физкултурен салон, бюфета и западния

Проект 2016 | Ново обзавеждане за кабинета по История

Проект 2016 | Ново обзавеждане за кабинета по История

Ново обзавеждане за кабинета по история През 2016г. Училищното настоятелство финансира ново обзавеждане за кабинета по История с дървени маси, столове и пейки, наподобяващи тези в старите български училища. Идеята бе на преподавателите по История, които вярват, че оригиналната обстановка,

Проект 2015 | Нова съблекалня за малките класове

Проект 2015 | Нова съблекалня за малките класове

Нова съблекалня за малките класове С началото на учебната 2015-2016 година нашите малки ученици могат да използват новата съблекалня на първи етаж, в близост до малкия физкултурен салон. Старото складово помещение беше изцяло обновено и оборудвано със средства на УН