Archives

Проект 2022 | Подмяна на щорите в учебните стаи

Logo

Подмяна на щорите в учебните стаи в сградата на 125-то СУ   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище”, част от приетия план за работа на Училищното настоятелство през 2022г., бе изпълнен проект за подмяна на щорите в 40

Проект 2022 | Реконструкция на лостови съоръжения в двора

Logo

Реконструкция на лостовите съоръжения в училищния двор   В изпълнение на програма “Подобряване средата в училище” в приетия план за работа на Училищното настоятелство, през месец Август 2022г. бе извърпшен ремонт на монтираните преди 40 години лостови съоръжения в двора

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

Проект 2019 | Облагородяване на зелените площи на 125.СУ „Боян Пенев“

  Цел на проекта: Проектът на УН Хермес за облагородяване на зелените площи на 125 СУ „Боян Пенев“ по Програма „Зелена София“ на Столична община беше одобрен през месец Август 2019г. Предвидени са дейности по изграждане на цветни пространства, оформяне

Проект 2019 | Реконструкция на фитнес зала

Реконструкция Фитнес

  Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата фитнес зала в трети физкултурен салон в училището, за да бъде максимално натоварена с разнородни училищни дейности като: втори салон за провеждане на часове за начален курс спортни дейности

Проект 2018 | Реконструкция на актова зала

Logo

Реконструкция на Актовата зала   Целта на проекта е да се преустрои и модернизира съществуващата Актова зала в училището, като се реализира модулност и гъвкавост на материалното осигуряване, за да бъде максимално натоварена с разнородни дейности като: театрални постановки за

Проект 2018 | Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета

Logo

Обзавеждане на съблекалните с метални гардеробчета Училищното настоятелство финансира обзавеждането на двете съблекалните в големия физкултурен салон с 4 броя пейки и 60 броя идивидуални метални гардеробчета за съхранение на личните вещи на децата по време на часовете по Физическо възпитание и

Проект 2017 | Зелена класна стая

Logo

Зелена класна стая Проект „Зелена класна стая“ е развитие и продължение на вече реализирания през учебната 2015/2016 г. проект за озеленяване и облагородяване на така наречения „английски двор“ на училището. Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане

Проект 2017 | Лаборатория по природни науки

Logo

Лаборатория по природни науки Преди След Проектът е реализиран съвместно с училищното ръководство и включва пълна реконструкция на кабинета по Химия в 125 СУ „Боян Пенев“. Модернизирането му е съобразено с новата учебна програма по предметите Човекът и природата и

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Проект 2017 | Иновативна математическа лаборатория

Подмяна на подовата настилка в кабинет 405 по Математика В началото на 2017г. Училищното настоятелство съвместно с ръководството на 125 СУ „Проф.Боян Пенев“ финансира създаването на Иновативна математическа лаборатория. Инициативата  е част от реализацията на съвместен проект на Училищното настоятелство  и

Проект 2016 | Реконструкция на входа на училището

Проект 2016 | Реконструкция на входа на училището

През лятото на 2016г. Училищното Настоятелство ремонтира входа на училището като разшири стълбищната площадка и я обнови с навес. Целта е да се създаде удобство и безопасност за учениците. Период на изпълнение: август – септември 2016 Проект: Реконструкция на входа