Обръщение на Училищното настоятелство към родителите – 17.04.2019г.